Prohlížeč webového obsahu

Alphega

Společnost Alliance Healthcare otevírá skrze projekt Alphega lékárna možnost, jak snadno oslovit zákazníky v celé České republice.

Efektivní procesy a spolupráce

Přínos projektu Alphega lékárna pro farmaceutické firmy spočívá v umožnění rychlého, efektivního přístupu k definovanému segmentu lékáren a jejich zákazníků na vysoce fragmentovaném farmaceutickém trhu.
Alphega lékárny dokážou v praxi použít optimální obchodní postupy tak, aby zajistily spokojenost pacientů a naplnily obchodní cíle výrobců. 

Systematická komunikace

Každé Alphega lékárně je přidělen konzultant a je jí poskytována podpora prostřednictvím kontaktního centra Alliance Healthcare.
Komunikace směrem k pacientům spočívá v promočních akcích, jež jsou představovány prostřednictvím akčních letáků, plakátů, webových stránek či Alphega magazínu.
Díky této efektivní formě komunikace a marketingové podpoře s využitím prodejních dat z Alphega lékáren je dosahováno požadovaných cílů.

Výhody partnerství s Alphega lékárnami

  • rychlejší přístup k fragmentovanému trhu nezávislých lékáren
  • zvýšení povědomí o podporovaném produktu a zlepšení loajality zákazníků
  • cílené promoční aktivity
  • spolupráce na vyvíjení nových preventivních programů pro pacienty (konzultační a poradenská činnost, preventivní kampaně atd.)