Prohlížeč webového obsahu

Alloga

Alloga svým partnerům nabízí široký rozsah služeb, respektuje jejich potřeby a dodržuje vysoké etické standardy. Poskytované služby zahrnují skladování, distribuci, nadnárodní řízení smluvních vztahů, výrobu v rozsahu úpravy sekundárního obalu, logistiku klinických studií atd.

Alliance Healthcare je držitelem následujících certifikátů:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • Povolení k distribuci léčivých přípravků
 • Certifikát správné distribuční praxe pro distributora léčiv
 • Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce v rozsahu úprava sekundárního balení a dovoz ze třetích zemí, skladování nepropuštěných šarží léčivých přípravků ze třetích zemí
 • Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky
 • Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky v rozsahu úprava sekundárního obalu
 • Licence Evropského společenství pro prekursory drog
 • Povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků
 • Certifikát správné výrobní praxe v rozsahu úprava sekundárního balení veterinárních léčivých přípravků
 • fakturace jménem vlastníka zboží a administrativa pohledávek (order-to-cash)
 • nadnárodní řízení smluvních vztahů
 • řízení skladového hospodářství, zpracování objednávek
 • reporty prodejů a vratek, vyhodnocování ukazatelů výkonnosti
 • 100% monitoring pohybu zboží
 • archivace dat