Alphega lékárna

Alphega lékárna

Alphega lékárna je nejúspěšnější evropskou značkou nezávislých lékáren, kterou rozvíjí a podporuje společnost Alliance Healthcare.

Veřejné lékárny v České republice jsou vystaveny silnému konkurenčnímu tlaku ze strany řetězců vlastněných jinými distributory. Alliance Healthcare proto veřejným lékárnám nabízí vstup do sítě nezávislých Alphega lékáren, která působí po celé Evropě. Spojení více než 280 českých Alphega lékáren a farmaceutického velkoobchodu Alliance Healthcare znamená silnou vyjednávací pozici s partnery z výrobních firem.  

Všem svým členům Alphega lékárna poskytuje stabilní zázemí a širokou nabídku služeb s přidanou hodnotou, včetně označení lékáren jednotnou značkou, profesionálního školení a projektů péče o pacienty, podpůrných služeb v oblasti maloobchodního prodeje, výhod při objednávání a zásobování společně s podporou lékárny v oblasti IT.

Koncept Alphega lékárna byl založen v roce 2001 ve Francii a v současné době podporuje více než 6 300* nezávislých členských lékáren v devíti zemích Evropy – České republice, Velké Británii, Francii, Nizozemí, Itálii, Španělsku, Turecku, Německu a Rumunsku. Tento počet významně vzrostl v březnu roku 2014, kdy bylo rozhodnuto o přejmenování německé sítě Vivesco zahrnující 950 členů na Alphega lékárnu. V České republice je do projektu Alphega lékárna zapojeno více než 280 nezávislých lékáren.

 

Mise a vize

Misí Alphega lékárny je pomáhat zlepšovat kvalitu zdraví evropské společnosti prostřednictvím modelu nezávislé komunitní lékárny.

Vizí Alphega lékárny je stát se první globální značkou pro nezávislé lékárny na světě. Svých cílů dosáhne, jestliže:

 • bude vedoucí sítí na každém trhu
 • vybuduje stálou a uznávanou značku
 • bude prokazatelně podporovat nezávislé lékárny
 • bude rozvíjet spolupráci s výrobci
 • bude podporovat dlouhodobou loajalitu lékáren vůči Walgreens Boots Alliance a Alliance Healthcare

Co s námi získáte?

 • výhody plynoucí z členství v silné síti při zachování vlastní nezávislosti
 • vyšší ziskovost, vyšší profitabilitu a konkurenceschopnost
 • společný marketing a zajištění propagačních materiálů
 • možnost sdílet praktické zkušenosti lékárníků lokálně i mezinárodně
 • zlepšování služeb pro pacienty:
  • pacientské letáky pro více než 700 000 zákazníků
  • webová prezentace lékárny
  • projekty péče o pacienty

Společnost Alliance Healthcare otevírá skrze projekt Alphega lékárna možnost, jak snadno oslovit zákazníky v celé České republice.

Efektivní procesy a spolupráce

Přínos projektu Alphega lékárna pro farmaceutické firmy spočívá v umožnění rychlého, efektivního přístupu k definovanému segmentu lékáren a jejich zákazníků na vysoce fragmentovaném farmaceutickém trhu.

Alphega lékárny dokážou v praxi použít optimální obchodní postupy tak, aby zajistily spokojenost pacientů a naplnily obchodní cíle výrobců. 

Systematická komunikace

Každé Alphega lékárně je přidělen konzultant a je jí poskytována obchodní podpora prostřednictvím kontaktního centra Alliance Healthcare. Komunikace směrem k pacientům spočívá v promočních akcích, jež jsou představovány prostřednictvím akčních letáků, plakátů, webových stránek či Alphega magazínu. Díky této efektivní formě komunikace a marketingové podpoře s využitím prodejních dat z Alphega lékáren je v prodeji podporovaných produktů dosahováno požadovaných cílů.

Efektivní využití prodejního místa v nezávislé lékárně

Projekt category managementu v Alphega lékárnách zajišťuje účinnou a atraktivní vizibilitu volně prodejných produktů k dosažení požadovaného prodejního výkonu, a to ovlivněním rozhodovacího procesu nakupujících a zvýšením impulsivního prodeje. Řízení sortimentu je realizováno ve vybraných produktových kategoriích, v nichž je vystavení sortimentu řízeno prostřednictvím planogramů.

Výhody partnerství s Alphega lékárnami

 • rychlejší přístup k fragmentovanému trhu nezávislých lékáren
 • zvýšení podílu na trhu
 • zvýšení povědomí o podporovaném produktu a zlepšení loajality zákazníků
 • cílené promoční aktivity
 • spolupráce na vyvíjení nových preventivních programů pro pacienty (konzultační a poradenská činnost, preventivní kampaně atd.)

Více informací získáte na zákaznické lince 800 310 101 nebo na e-mailu alphega@alliance-healthcare.cz.

* K 31. říjnu 2017