Prohlížeč webového obsahu

Nemocnice

Alliance Healthcare je silným obchodním partnerem všech nemocnic v České republice a disponuje v této oblasti významným tržním podílem.

Pravidelně se účastníme tenderů nemocnic na dodavatele a zajišťujeme dostupnost produktů z vyhraných výběrových řízení pro nemocnici. Standardně opatřujeme jak dodávky přípravků s vysokou cenou či se speciálními teplotními režimy, tak specialit a produktů na mimořádný dovoz.

Alliance Healthcare je v České republice exkluzivním dodavatelem vybraných přípravků společností: Novartis, s. r. o., Bayer, s. r. o., Glenmark Pharmaceuticals, s. r. o., Tillotts Pharma Czech, s. r. o., Aspironix, s. r. o., a dalších.

Mezi služby pro nemocnice patří:

  • Řešení a vyhodnocování reklamací
  • Pravidelné volání operátorek znalých nemocničního sortimentu
  • Sledování úrovně zásob u přípravků ve výběrovém řízení
  • Objednávka speciálních produktů
  • Alokace léků na základě požadavků nemocnice
  • Možnost předobjednávek produktů
  • Kumulace objednávek během dne na jeden dodací list
  • Dovolávání nevykrytého zboží
  • Informace o produktech a speciálních nabídkách
  • Vyhrazená nemocniční telefonní linka: 296 567 592

Alliance Healthcare pro výrobce provozuje celou řadu konsignačních skladů. Kupříkladu přípravky Novoseven jsou z konsignačního skladu k dispozici takřka neustále včetně víkendu na telefonním čísle 602 404 486. Pro zaměstnance nemocničních lékáren je navíc v kontaktním centru k dispozici speciálně vyškolený tým nemocničních telefonních operátorek.