Prohlížeč webového obsahu

Zásady podnikání

Naše firemní hodnoty a zásady určují jednotný směr celé společnosti a vycházejí z čestného a transparentního chování.

Úloha předního velkodistributora léků v České republice, který je zároveň silný a stabilní zaměstnavatel, nás zavazuje k dodržování vyšších standardů.

 

Naši zákazníci – Jsme v první řadě prověřeným a spolehlivým partnerem nezávisle vlastněných lékáren. Služby a obchodní podmínky Alliance Healthcare vytvářejí ideální podmínky pro jejich konkurenceschopnost na trhu a plné rozvinutí jejich potenciálu.

Výrobci léčiv – Vycházíme z dlouhodobých korektních vztahů s výrobci léčivých přípravků, kterým nabízíme celou řadu služeb od komplexního pre-wholesalingu po zajištění podpory prodeje.

Kvalita služeb – Hlavním posláním Alliance Healthcare je poskytování takové distribuční služby, která reflektuje naši odbornost, profesionalitu a závazek kvalitě. Proto neustále modernizujeme naše distribuční centra, představujeme nový obchodní sortiment a rozšiřujeme nabídku souvisejících služeb.

Hra podle pravidel – Jednáme v souladu s duchem a literou zákona. Disponujeme platným povolením Státního úřadu pro kontrolu léčiv k distribuci léčiv, stejně tak jako povolením Ministerstva zdravotnictví České republiky k distribuci léčiv s obsahem návykových látek.

Součást systému – Alliance Healthcare dnes patří mezi 100 největších tuzemských firem, s čímž přichází určité odpovědnosti. Máme zájem na rozvoji široké spolupráce se specializovanými poskytovateli zdravotní péče, kterými jsou fakultní nemocnice a další specializovaná zdravotnická zařízení.

Inovace – Bohaté zkušenosti se zacházením s léčivými přípravky nám pomohly získat náskok před konkurencí. Zlepšujeme úroveň služeb a soustavně inovujeme a rozšiřujeme náš sortiment. To vše v návaznosti na přání a potřeby našich obchodních partnerů, na které jsme schopni rychle reagovat.

Zaměstnanci – Pečlivě si vybíráme zodpovědné a kvalifikované zaměstnance, kteří jsou připraveni plnit očekávání zákazníků Alliance Healthcare. Klademe důraz na budování silného týmového ducha, vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců. Našich lidí si vážíme, proto jim vytváříme takovou firemní kulturu, která zohledňuje jejich potřeby a priority. Zajišťujeme jim bezpečné inkluzivní pracovní prostředí z hlediska rasy, etnika, pohlaví a sexuální orientace, včetně respektování různorodosti jejich dovedností a profesních znalostí. Všem zaměstnancům navíc poskytujeme zajímavé firemní benefity a férovou mzdu.

Životní prostředí – Hlavní snahou Alliance Healthcare je hodnotit a minimalizovat dopady vlastních činností na životní prostředí, které je nutno chránit a kultivovat. Vyvíjíme různé úsilí za účelem vytvoření zdravé budoucnosti pro všechny. Více o našem proaktivním přístupu se dočtěte v sekci Společenská odpovědnost.