Prohlížeč webového obsahu

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firmy se značí anglickou zkratkou CSR, tedy Corporate Social Responsibility. Tento koncept stojí na myšlence, že se firma Alliance Healthcare hlásí ke spoluzodpovědnosti za stav společnosti, ve které vyvíjí své podnikatelské aktivity.

Společnost se v dlouhodobém horizontu snaží minimalizovat negativní dopady vlastních činností a aktivně přispívat ke kultivaci a rozvoji prostředí a komunity, ve které žijeme. Základní principy CSR jsou postaveny na partnerství, odpovědnosti, dobrovolnosti a dobročinnosti.

Společnost se dlouhodobě hlásí k odpovědnosti, kterou chová vůči svému okolí. Veřejně podporuje charitativní projekty, snaží se chovat šetrně k životnímu prostředí tříděním odpadu a používáním ekologicky šetrných přepravních obalů. Podporuje nezávislé poskytovatele zdravotní péče prostřednictvím nabídky služeb, které zkvalitňují poskytování zdravotní péče.

1. Oblast: Životní prostředí

Naše společnost potvrdila certifikát ISO 14001:2004 vztahující se k životnímu prostředí. Hlavní snahou je zmapovat naše dopady na životní prostředí, chovat se k našemu okolí zodpovědně a ohleduplně.

2. Oblast: Pracovní prostředí a personální rozvoj

V rámci pracovního prostředí rozvíjíme nové interní komunikační prostředky pro zlepšení předávání informací mezi zaměstnanci a managementem společnosti. Společnost má několik programů zajišťujících personální rozvoj zaměstnanců na všech úrovních. Vnitřní procesy společnosti jsou certifikovány ISO 9001:2000.

3. Oblast: Trh

Pro oblast trhu, která se zabývá zejména vztahem společnosti ke svým obchodním partnerům, jsme se ve svých aktivitách zaměřili na dodržování Etického kodexu, a to jak uvnitř společnosti, tak ve vztazích s našimi obchodními partnery.

4. Oblast: Společnost

Zaměstnanci společnosti se rovněž každý rok účastní mezinárodního dobrovolnického dne Give&Gain Day.

Do roku 2015 jsme spolupracovali společně s Fondem ohrožených dětí a lékárníky na charitativním projektu s názvem Klokánkovi do kapsičky. Naší snahou bylo pomoci při získávání finančních prostředků v rámci veřejných sbírek v lékárnách a charitativních akcí, které se konaly za účelem zajištění rekonstrukce azylového domu v Chomutově.