Prohlížeč webového obsahu

Udržitelnost

Aktivní účast na vytváření zdravější budoucnosti našeho prostředí a komunity je nedílnou součástí odpovědné společnosti, kterou je Alliance Healthcare.

Snažíme se úzce propojit společenskou odpovědnost s naším oborem. Přestože jsme součástí mezinárodní skupiny, směřujeme naši pozornost prioritně tam, kde působíme - do Česka. Zaměřujeme se zejména na vzdělávání a rozvoj v oblastech, jako je zdravotní výchova, péče o zdraví, zlepšení kvality života hendikepovaných lidí a dlouhodobě nemocných. Zde bychom rádi představili 4 oblasti v oblasti udržitelnosti, které jsou pro nás obzvláště důležité.

 

Myslíme na přírodu a její budoucnost, proto podnikáme různé kroky, abychom dostáli svým závazkům vůči životnímu prostředí. Důkazem toho je třídění odpadů pro ekologickou likvidaci nebo například plány na rok 2023, kdy máme v úmyslu investovat do fotovoltaiky a zateplit centrální budovu v Praze za účelem redukce energetické náročnosti provozu.

Náš provoz neprodukuje škodlivé látky. Využíváme technologie šetrnější k životnímu prostředí a při zavádění nových dbáme na to, aby jejich dopad na životní prostředí byl co možná nejmenší. Starší a nevyhovující technologie průběžně vyřazujeme.

Snažíme se snižovat materiální náročnost našeho provozu. Použité kartony ku příkladu dále zpracováváme jako bezpečnostní výplně balíků pro naše klienty, což přineslo úsporu materiálů a zlepšilo kvalitu výplní, díky čemuž došlo k poklesu ztrát na zboží způsobených přepravou.

Efektivní logistika nám pomáhá snižovat spotřebu pohonných hmot a při výběru nových vozů preferujeme motory s nízkou produkcí CO2 (g/km). Neposledně jsme potvrdili certifikát ISO 14001:2004 vztahující se k řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí.

V dlouhodobém horizontu přispíváme ke kultivaci a rozvoji prostředí, ve kterém pracují naši zaměstnanci. Snažíme se pozitivně ovlivňovat jejich pracovní chování, posilovat jejich loajalitu a vzbuzovat jejich zájem rozvíjet sama sebe, a to nejen penězi. Proto máme hned několik programů zajišťujících personální rozvoj zaměstnanců na všech úrovních. Stále zdokonalujeme nové interní komunikační prostředky pro zlepšení předávání informací mezi zaměstnanci a vedením společnosti. Vnitřní procesy společnosti jsou certifikovány ISO 9001:2000.

Alliance Healthcare dává do popředí sladění firemních zájmů s potřebami a očekáváním prostředí, ve kterém působí. Naše neutuchající podpora nezávislých lékáren to jen potvrzuje. Aktivně vyhledáváme spolupráce s různými lékárnickými uskupeními. V minulosti jsme například úzce spolupracovali s platformou EPF - Evropským lékárnickým fórem. V současnosti podporujeme aktivity České lékárnické komory, se kterou spolupracujeme dlouhodobě. 

Nezávislé lékárny čelí mnohým úskalím na dnešním trhu. Příjmy ostatních segmentů zdravotní péče každoročně narůstají, veřejné lékárny však pomalu zanikají. Proto se jim snažíme vyjít vstříc. Nabízíme možnost spolupráce v rámci virtuálního řetězce Alphega lékáren, který vznikl už v roce 2008 a má dnes na 320 členů. Pro Alphega lékárny jsme stabilní dodavatel a spolehlivý partner. Členům navíc poskytujeme silnou marketingovou podporu a odborné poradenství, jako například právní, ekonomické a personální.

Kde jiní teprve hovoří o svých plánech v oblasti zodpovědného a udržitelného podnikání, Alliance Healthcare už od prvopočátku podporuje různorodé projekty, které vnímá jako důležité, protože pomoc někdy potřebuje každý z nás. Zmiňme se zde o několika vybraných projektech.

V roce 2022 jsme se zapojili do zdravotnické humanitární pomoci Ukrajině. Darovali jsme generátor elektřiny a bezplatně zajistili přepravu půl milionu léků. I naše mateřská společnost AmerisourceBergen a její společnosti se připojily – bylo darováno přes 500 000 dolarů.

V předchozích letech jsme reagovali na potřeby plzeňských škol, sociálních ústavů a Fakultní nemocnice Plzeň tím, že jsme darovali dezinfekční prostředky v hodnotě 700 tisíc korun jejich zaměstnancům. Zprostředkovali jsme dovoz léku Zolgensma, který nyní umožňuje léčbu dětských pacientů se spinální svalovou atrofií v České republice. Spolupracovali jsme s rumunskou charitativní organizací MagiCAMP, která pořádá aktivity pro vážně nemocné děti. Byli jsme po řadu let hlavním partnerem projektu Klokánkovi do kapsičky na podporu opuštěných a týraných dětí. Podpořili jsme Evropskou organizaci pro výzkum a léčbu rakoviny EORTC a zúčastnili se několikrát Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví.