O projektu Klokánkovi do kapsičky

O projektu Klokánkovi do kapsičky

Alliance Healthcare společně s Českou lékárnickou komorou byla hlavní partnerem projektu Klokánek. Spolupráce skončila v roce 2015. Projekt si dlouhodobě klade za cíl pomoci týraným a opuštěným dětem a podpořit smysluplnou činnost Fondu ohrožených dětí (FOD). FOD provozuje Klokánky – azylové domy, v nichž nacházejí útočiště právě tyto děti.

Projekt byl zahájen na konci roku 2004. Od roku 2005 jsou ve vybraných nezávislých lékárnách umístěny pokladničky, kam mohou pacienti a zákazníci dobrovolně přispět finančním obnosem. Od roku 2004 bylo doposud pro opuštěné a týrané děti vybráno 9 milionů Kč.

Z výtěžku sbírky v roce 2005 (1,72 milionu Kč) se podařilo zrekonstruovat nový Klokánek v Kroměříži. Slavnostní otevření se konalo v červnu roku 2006 a kmotry kroměřížského Klokánku se stali Tina Pletánková, výkonný ředitel Alliance Healthcare Ing. Jan Rohrbacher a prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba.

O Klokánkovi

Klokánek je projekt FOD, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení či zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (osvojení, pěstounská péče).

Klokánky mají pověření Ministerstva práce a sociálních věcí jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu rodičů až do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření.