Prohlížeč webového obsahu

Give&Gain Day

Alliance Healthcare se pravidelně zapojuje do mezinárodního dne firemního dobrovolnictví Give&Gain Day, jehož ústřední myšlenkou je „darovat a získat“. Firemní dobrovolníci tak jeden den darují svůj čas, energii i nápady různým neziskovým organizacím a zároveň získávají dobrý pocit, že pomohli tam, kde je to nejvíce potřeba.

V předešlých ročnících jsme se vydali například do nedalekého ekologického centra Prahy 10 - Toulcova Dvora, které díky výchovným a vzdělávacím aktivitám přispívá k obohacení a zpestření kulturního dění v regionu. Zde jsme pomohli s údržbou zelených ploch a zahrádky.

Dalším místem, kde jsme již opakovaně pomáhali, je sdružení Autistik, o.s., které se stará o postižené autismem a pomáhá jim s jejich zařazením do společnosti. Sdružení zároveň pořádá rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi. Naši dobrovolníci se postarali o úklid přilehlé zahrady, údržbu celého areálu a dobrou náladu.

Pomáhali jsme také při údržbě přírodního parku v Prokopském a Dalejském údolí. Čistili jsme zde les, vyřezávali nežádoucí dřeviny, likvidovali plevel, hrabali a snášeli posekané klestí.

Samotná akce není jen pomocí neziskovým organizacím, ale také radostí těch, kteří se jí dobrovolně účastní. Už nyní se těšíme na další ročník.