Naše zásady

Naše zásady

Vycházíme ze zázemí silné mezinárodní skupiny a zároveň jsme pevně spjati s českým prostředím, kde díky dlouholetým zkušenostem dokážeme plně vyhovět jeho specifickým požadavkům.

Kdo jsou naši partneři a z jakých zásad vycházíme:

  • Naši zákazníci – Jsme dlouholetým stabilním partnerem nezávislých lékárníků. Služby a obchodní podmínky, které nezávisle provozovaným lékárnám nabízíme, vytvářejí předpoklady pro jejich konkurenceschopnost a další rozvoj.
  • Výrobci léčiv – Vycházíme z dlouhodobých korektních vztahů s výrobci léčivých přípravků, kterým nabízíme celou řadu služeb od komplexního pre-wholesalingu po zajištění podpory prodeje.
  • Kvalita služeb – Hlavním posláním Alliance Healthcare je poskytování kvalitní distribuční služby. Máme k tomu nejlepší předpoklady. Stále modernizujeme naše čtyři distribuční centra, rozšiřujeme nabídku obchodního sortimentu a souvisejících služeb. 
  • Hra podle pravidel – Disponujeme platným povolením Státního úřadu pro kontrolu léčiv k distribuci léčiv a platným povolením Ministerstva zdravotnictví České republiky k distribuci léčiv s obsahem návykových látek. Disponujeme bohatými zkušenosti se zacházením s léčivými přípravky.
  • Součást systému – Jsme předním poskytovatelem služeb ve zdravotnictví v České republice. Jsme si proto vědomi odpovědnosti, kterou na sebe bereme. Máme zájem na rozvoji široké spolupráce se specializovanými poskytovateli zdravotní péče, jakými jsou fakultní nemocnice a další specializovaná zdravotnická zařízení.
  • Společenská odpovědnost – Ve spolupráci s lékárníky podporujeme charitativní projekt „Klokánkovi do kapsičky“. Naším cílem je nadále rozvíjet nejen tento projekt, ale i další, které pomáhají tam, kde je třeba.
  • Inovace – Rozšiřujecme naše aktivity a nabídku služeb. Úroveň služeb zlepšujeme podle potřeb našich obchodních partnerů. Využíváme dostupné moderní technologie.
  • Zaměstnanci – Zaměstnanci Alliance Healthcare jsou kvalifikovaní a zodpovědní. Abychom byli schopni plnit očekávání zákazníků, dbáme na budování silného týmového ducha. Podporujeme vzdělávání a další rozvoj našich zaměstnanců.
  • Životní prostředí – Snažíme se využívat technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. K odpadu se chováme zodpovědně.