Prohlížeč webového obsahu

Historie společnosti

Alliance Healthcare má na českém trhu dlouholetou tradici.

Historie společnosti se datuje do roku 1991, kdy byla založena společnost Plus zabývající se distribucí léčivých přípravků. Jedním z jejích majitelů a zakladatelů byl i současný výkonný ředitel společnosti Alliance Healthcare Ing. Jan Rohrbacher.

V souvislosti se vstupem zahraničního kapitálu došlo v roce 1999 ke sloučení společností Plus a Pragopharm a k převzetí společností Tramit a A Santé. Nově vzniklý subjekt na trhu začal působit pod jménem Alliance Unichem CZ. Alliance UniChem CZ byla dceřinou společností mezinárodní společnosti Alliance UniChem, která se v srpnu roku 2006 sloučila se společností Boots, a dala tak vzniknout nejvýznamnějšímu evropskému poskytovateli služeb ve zdravotnictví – Alliance Boots. Sloučení se společností Boots znamenalo další změnu názvu pro českého poskytovatele distribučních služeb - z Alliance Unichem CZ se v roce 2007 stala Alliance Healthcare.

V prosinci roku 2014 Alliance Boots dokončila fúzi s americkou společností Walgreens, a k 1. lednu 2015 tak vznikl první globální velkoobchod nabízející služby v oblasti „healthcare" - Walgreens Boots Alliance.