Prohlížeč webového obsahu

Etický kodex a kodex obchodního chování

V Alliance Healthcare uvádíme své firemní hodnoty a zásady do praxe prostřednictvím Etického kodexu a kodexu obchodního chování. Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance a smluvní partnery Alliance Healthcare a jeho dodržování je aktivně vyžadováno. Kodex má sloužit jako obecný návod pro plnění našich povinností a řízení činností v souladu s řádnými etickými principy.

V první řadě děláme to, co považujeme za správné. Všechny naše rozhodnutí a podniknuté kroky odrážejí kolektivní hodnoty Alliance Healthcare. Neposledně nás princip řádného řízení zavazuje jednat v souladu s obchodní etikou, poctivostí a bezúhonností.

Více o Etickém kodexu a kodexu obchodního chování se dočtete v dokumentu, na který odkazujeme níže.