_CONFIG-news-list

Praha, 28. 3. 2019 – Přibližně 300 000 lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a 200 000 lidí s astmatem o své nemoci neví nebo její příznaky ignoruje. Včasné stanovení diagnózy, zahájení léčby a změna životních návyků jsou přitom pro oddálení fatálních následků plicních chorob klíčové. Lékárníci proto spouští 8. dubna Týden měření plicního věku, v jehož rámci ve vybraných lékárnách vyšetří plíce až 2 000 lidem.

Walgreens Boots Alliance (WBA) uzavřel se společností Microsoft dohodu o spolupráci nových modelů poskytování zdravotní péče, technologií a maloobchodních inovací s cílem posílit a zlepšit budoucnost zdravotní péče. Společnosti budou kombinovat platformu Microsoft Azure s investicemi do zdravotní péče a nových obchodních řešení s cílem zasáhnout zákazníky, pohodlností center, ambulantními zdravotnickými službami a odbornými znalostmi v oboru, aby poskytovaly zdravotní péči více personalizovanou, cenově dostupnou a přístupnou pro lidi.

12345