Novinky

Alliance Healthcare společně s asociací distributorů léčiv podporují očkování v českých lékárnách

V pondělí 21. listopadu 2022 Alliance Healthcare, přední český distributor léčiv společně s oborovou asociací AVEL uspořádali seminář na téma „Výhody poskytování služby očkování v lékárnách“. Hlavním cílem tohoto semináře bylo představit zkušenosti z ostatních zemí, kde je očkování v lékárnách již řadu let standardní součástí zdravotnického systému, a následně prodiskutovat, jak nejlépe tyto zkušenosti a poznatky přenést do českého prostředí. To vše právě v době, kdy na půdě Parlamentu ČR probíhá projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by očkování v lékárnách umožnila.

Úvodní slovo semináře pronesl Mgr. Jakub Dvořáček MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví, který krátce zhodnotil hlavní body unijní farmaceutické strategie, a to v kontextu probíhajícího českého předsednictví v Radě EU. Otázce zkušeností s očkováním v lékárnách v ostatních evropských zemích se ve svém bloku věnovali Richard Bergstrom, vládní koordinátor pro vakcinaci ze Švédska a Luís Lourenço, zástupce Mezinárodní farmaceutické federace. Oba řečníci ve svých vstupech vyzdvihli nezastupitelný význam lékárníka v rámci zdravotnického systému, a to zejména s ohlédnutím na poslední tři roky probíhající pandemie covid-19. Zahraniční pohled následně doplnil předseda Evropské federace lékárenských sítí Ing. Daniel Horák, který představil účastníkům semináře pozitivní dopady očkování v polských lékárnách. Dosavadní kroky vedoucí k zavedení možnosti očkování v lékárnách poté představil viceprezident České lékárnické komory, PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., který poukázal na velmi nízkou proočkovanost v ČR v porovnání s ostatním evropskými zeměmi a uvedl, že na základě průzkumu je téměř polovina českých lékárníků připravena rozšířit si své kompetence v této oblasti a aktivně se tak podílet na zvýšení dostupnosti očkování směrem k široké veřejnosti.

To, jakým způsobem je na očkování v lékárnách připraven výrobní a distribuční řetězec, ve svém vstupu představili PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., tajemník Asociace velkodistributorů léčiv a Sibilia Quilici, výkonná ředitelka Vaccines Europe.

Hlavní kroky vedoucí k možnosti zavedení očkování v lékárnách shrnuli Guillaume Nebout a Ing. Jan Rohrbacher z Alliance Healthcare, který na závěr semináře dodal : „Možnost očkovat pacienty v lékárnách vidím jako logický krok směrem kupředu, který pomůže zvýšit celkově velmi nízkou proočkovanost české populace a současně zlepší komfort a dostupnost této služby pro pacienty. Staneme se tak 49 zemí na světě, kde je tato služba standartně k dispozici.”