Novinky

AmerisourceBergen, mateřská společnost Alliance Healthcare, mění svůj název na Cencora. Tato změna odráží jednotnou globální identitu a cíl vytvářet zdravější budoucnost. „Ačkoliv jsme se tímto stali součástí rodiny Cencora, jedná se nyní pouze o změnu názvu společnosti na úrovni našeho mateřského subjektu v USA - nevztahuje se na Alliance Healthcare“ doplňuje Ing. Jan Rohrbacher, generální a obchodní ředitel společnosti Alliance Healthcare, s. r. o.

„Sjednocení názvu společností AmerisourceBegren a Alliance Healthcare pod jednotnou značkou Cencora představuje další významný milník naší společnosti. Věřím, že tato změna povede k širšímu využití naší globální působnosti v rámci poskytování inovativních služeb jak pro naše zákazníky, tak pro dodavatele. Tato změna se nevztahuje na ostatní zavedené značky naší skupiny. Tudíž značky Alphega, která dnes sdružuje více jak 300 nezávislých lékáren, a Alloga, v rámci které poskytujeme logistické služby našim dodavatelům, zůstávají pod stávajícími názvy“, říká Ing. Jan Rohrbacher, generální a obchodní ředitel společnosti Alliance Healthcare, s. r. o.

V pondělí 21. listopadu 2022 Alliance Healthcare, přední český distributor léčiv společně s oborovou asociací AVEL uspořádali seminář na téma „Výhody poskytování služby očkování v lékárnách“. Hlavním cílem tohoto semináře bylo představit zkušenosti z ostatních zemí, kde je očkování v lékárnách již řadu let standardní součástí zdravotnického systému, a následně prodiskutovat, jak nejlépe tyto zkušenosti a poznatky přenést do českého prostředí. To vše právě v době, kdy na půdě Parlamentu ČR probíhá projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by očkování v lékárnách umožnila.

V září před dvaceti lety se společnosti AmeriSource a Bergen Brunswig spojily a vznikla společnost AmerisourceBergen. Tento měsíc společně oceňujeme obrovský růst a inovace společnosti AmeriSourceBergen, které jsou poháněny talentovanými členy týmu, kteří jsou hnací silou našeho cíle v celé naší globální rodině společností.

1234