Novinky

Zpráva o filantropických aktivitách společnosti Alliance Healthcare za druhé čtvrtletí roku 2024

Alliance Healthcare chápe filantropii jako prostředek k naplňování svého poslání, které spočívá v odpovědnosti utvářet zdravější budoucnost. Skrze tyto aktivity Alliance Healthcare podporuje organizace, které přispívají k veřejnému dobru.

Přehled za období duben až červen 2024

  • Ne každé dítě má to štěstí narodit se zdravé a prožít bezstarostné dětství. Pražský spolek Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty s účastí lékařů a fyzioterapeutů pro děti, které prodělaly velmi závažné onemocnění, podpořila Alliance Healthcare finančním darem ve výši 25.000 Kč. 
  • Poškození míchy představuje nejen nevratný zásah do fungování lidského organismu, ale i lidského života - od možností studia, práce, sportování, či trávení volného času. Pražskou společnost Centrum Paraple, která již třicet let pomáhá lidem s poškozením míchy, podpořila Alliance Healthcare finančním darem ve výši 20.000 Kč.