Prohlížeč webového obsahu

Compliance Týden 2022

Pro své zaměstnance jsme, tak jako v loňském roce, připravili Compliance Týden, který se bude konat od 7. do 11. listopadu 2022.

V týdnu proběhne celá řada Compliance aktivit od komunikace prostřednictvím interních komunikačních kanálů až po fyzické a virtuální hry. Cílem tohoto týdne je zvýšení informovanosti zaměstnanců o důležitosti dodržování jak právních, tak i interních předpisů naší společnosti zábavnou formou.