Tiskové zprávy

Alliance Healthcare získala jako první distributor léčiv v ČR status AEO

​​​​​​​Celní odbavení bude rychlejší

14. dubna 2016 – Alliance Healthcare s.r.o. získala jako první farmaceutický distributor v ČR status AEO (Authorised Economic Operator, Oprávněný hospodářský subjekt), který zjednodušuje celní postupy a bezpečnostní celní kontroly. Společnost získala osvědčení AEO-ZJP/BZ (celní zjednodušení/bezpečnost a zabezpečení), které společnost opravňuje k využívání výhod ze zjednodušení postupů uvedených v celních předpisech a rovněž k využívání výhod při celních kontrolách týkajících se bezpečnosti a zabezpečení při vstupu zboží na celní území Společenství i jeho výstupu z celního území Společenství.

AEO-ZJP/BZ bylo uděleno celním úřadem (jakožto celním orgánem Evropské unie) na dobu neurčitou. „Kromě toho, že pro nás nyní bude odbavování mnohem plynulejší a rychlejší, získala naše společnost zároveň oficiální znak spolehlivosti a solventnosti. Splňujeme veškeré evropské bezpečností standardy a je ověřené, že veškerá naše činnost probíhá v souladu s právními předpisy,“ dodává výkonný ředitel Alliance Healthcare s.r.o. Ing. Jan Rohrbacher.

 

Výhody plynoucí z obdržení statusu AEO:

  • úlevy ve vztahu k celním kontrolám týkajících se bezpečnosti a zabezpečení, které budou uznány ve všech členských státech EU
  • zjednodušení postupů stanovených v celních předpisech konkrétního členského státu EU
  • uznání statusu AEO ve všech členských státech EU a díky bilaterálním smlouvám rovněž v některých třetích zemích (např. USA, Kanada, Čína, Nový Zéland, Austrálie)
  • přednostní kontroly na základě analýzy rizik

 

Pro více informací kontaktujte:
Alena Uhlířová


O Alliance Healthcare s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o. je největším evropským velkoobchodem v oblasti léčivých přípravků a dalšího zdravotnického sortimentu a poskytovatelem komplexního logistického servisu pro farmaceutický průmysl s celosvětovou působností. Je součástí prvního globálního velkoobchodu nabízejícího služby v oblasti „healthcare" – Walgreens Boots Alliance.
Přestože Alliance Healthcare s.r.o. vychází ze zázemí silné mezinárodní skupiny, je zároveň pevně spjata s českým prostředím, kde díky dlouholetým zkušenostem dokáže plně vyhovět jeho specifickým požadavkům. S ročními tržbami přesahujícími 15 miliard Kč patří Alliance Healthcare s.r.o. mezi 100 největších firem, které v ČR podnikají. 

Další Tiskové zprávy